جشنواره یوگای خنده و مثبت اندیشی در شرایط کرونا
07 مرداد 1399

جشنواره یوگای خنده و مثبت اندیشی در شرایط

جشنواره یوگای خنده و مثبت اندیشی در شرایط کرونا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیيت ورزشهای همگانی استان اصفهان ; این جشنواره جمعه ۳ مرداد ماه در محل ...
گزارش تصویری