» » مسابقات انتخابی ثبت رکورد حرکت هندکراس
مسابقات انتحابی استان اصفهان در ثبت رکورد حرکت هند کراس
17 آبان 1399

مسابقات انتحابی استان اصفهان در ثبت رکورد

مسابقات انتخابی استان اصفهان در ثبت رکورد بیشترین زمان نگه داشتن دست ها با کتل بل به حالت صلیب در روز جمعه شانزدهم آبان ماه ۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ در سالن ...
دسته بندی : خبرها
ادامه مطلب
گزارش تصویری