میزگرد خبرگزاری ایرنا با حضور دبیر و نایب رئیس هیات ورزش های همگانی استان اصفهان
07 دی 1397

میزگرد خبرگزاری ایرنا با حضور دبیر و نایب

به گزارش روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان اصفهان،در این میزگرد، علی رضا ذوالقدرشجاعی دبیر هیات ورزش همگانی استان اصفهان ، علیرضا کمالیان رئیس گروه ...
گزارش تصویری